Velkommen
Ordenens formål
 


 

Om Broderloge nr. 75 Viking


 

 

 

 

Stiftet den 1. maj 1955 under Den uafhængige Storloge for Kongeriget Danmark I.O.O.F.


 

Viking er navnet på Odd Fellow's broderloge i Lemvig, som er beliggende Vestergade 39.

 

Bygningen er også hjemsted for Søsterloge nr. 60 Vigen.

 

Broderlogen er samlingssted for 83 medlemmer, der i daglig tale benævnes som brødre.

 

Brødrene repræsenterer et meget bredt spektrum af både alder og erhverv i området Lemvig Kommune og tegner dermed et ganske dækkende billede at dette lokalsamfund.

 

Logen holder sine møder hver onsdag aften kl. 19.30 i efterårssæsonen fra 31. august til 16. december og ligeledes i forårssæsonen fra 2. januar til 16 maj.

 

Et logemøde består altid af to dele, hvor den ene del finder sted i logesalen,- og den anden del i selskabslokalerne.

 

Den del af vore møder som finder sted i logesalen, afvikles efter en fast dagsorden/forretningsorden, der er fælles for landets loger, med et indhold som beskæftiger sig med daglige ordensmæssige forhold, og som endvidere er reserveret til det såkaldte gradearbejde. Gradearbejdet er et forum, hvor den etiske belæring er sat i centrum.

 

Derudover holdes der foredrag med dagsaktuelle, informative eller kulturelle emner, af egne eller fremmede foredragsholdere.

 

Vore møder i logesalen er præget af alvor og værdighed, idet vi finder at dette er en forudsætning for at vort logearbejde, vil kunne give det udbytte, som Ordenens formål og idealer berettiger til.

 

Du kan læse mere om Ordenen og dens formål ved at benytte navigationspanelet øverst i venstre side.

 

Den del af vore møder som finder sted i selskabslokalerne, er i modsætning hertil præget af det frie og selskabelige samvær, som giver grobund for mangen en god diskussion, og som i høj grad er udviklende for et tæt og nært kendskab til hinanden. Således ses også mange livsvarige venskaber blive knyttet mellem brødre og deres familier.

 

Til et logemøde i en broderloge deltager kun mænd, - men ved visse lejligheder som f.eks. festloge, julestemning, og foredrag, inviteres hustruer og ledsagere også til at deltage.

 

Ud over det arbejde, som udføres ved vore logemøder, har logen og dens brødre i adskillige år, involveret sig stærkt i forskellige humanitære tiltag i vores lokalområde.

 

Hvert år, sidste torsdag i februar, afvikles således en hyggeaften, "Sammenkomst for enlige ældre mænd", hvor der er et foredrag i logesalen efterfulgt af  "Gule ærter m.m." i selskabslokalerne.

 

Herudover deltager broderloge nr. 75 Viking, på lige fod med landets øvrige loger i en landsomfattende uddeling af årlige donationer, såvel som logen i nogen omfang støtter humanitære tiltag med donationer i lokalområdet.

 

For den interesserede vil der således være rig lejlighed til at engagere sig aktivt i en loges arbejde, der som det fremgår er mangeartede.

 

Som nævnt ovenfor inviteres også hustruer eller ledsagere med til visse arrangementer i logen, hvilket vi finder er en vigtig del af vor samlede logeliv, da et godt logeliv altid vil forudsætte en positiv indstilling fra "den bedre halvdel".


 

 

Hvis du har fået lyst til at læse mere om logens historie, så kan du læse logens jubilæumsskrift fra 2005 ved at klikke her.

 

 

E-mail til Webmaster med spørgsmål eller kommentarer om dette Websted, eller for yderligere generelle oplysninger.
Copyright © 2007 Broderloge nr. 75 Viking
Senest opdateret:11.02.2014